Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Bộ tranh: Có một ngày, mẹ của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

- Dù cược sống bạn dò rộn tới chừng này, cũng xin bạn đã dành một tẹo, dù chỉ một tẹo ôi thôi thì kì đặt ở phía bầm.

Tôi đã quên, bầm cũng chừng một thì giai đoạn xanh, bầm cũng chừng có những người bạn thân, không chuyện gì không nói. Tôi đã quên, bầm cũng chừng một thì giai đoạn xanh, bầm cũng chừng vì tình yêu mà bất chấp ắt. Tôi đã quên, bầm cũng chừng một thì giai đoạn xanh, bầm cũng chừng có coi ước hoài bão, cũng chừng vì nó mà điên rồ. Tôi đã quên, bầm cũng chừng một thì giai đoạn xanh, bầm cũng chừng trưởngm thấy ông trời đất thất bất công, chừng muốn vứt vứt ắt. Tôi đã quên, bầm đã vì ai mà chịu nhường bước. Tôi thiệt sự đã quên.

Có nếu bạn cũng chừng như tôi, quên chết bầm cũng đã chừng có một thì giai đoạn xanh, và quên chết bầm cũng còn già đi?

Hãy xem cỗ chiếm này đặt biết chúng ta đã vứt lỡ những điều gì, và đặt trân tôn trọng, yêu xót thương giàu hơn người đàn bà vĩ đại nhất cược thế chúng ta nhé!

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Trước khi lề thói nhe in lằn trên cỗ mặt bầm, nụ cười cùng lúm đồng tối dạ của bầm chừng bá như hoa.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Trước khi đem nhẹ đâm đau, bầm cũng chừng bá trẻ, nhựa sống chật người.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Trước khi bị áp sức cược sống đâm hoạt đè nhẹ, bầm cũng chừng chật ý chí, chừng ngước cao đầu mà chống chọi.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Bạn có bao bây giờ thử xoay đầu nhìn xem bây giờ đây bầm như thế nào không?

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Tóc tối dạ quá bán mái đầu, lề thói nhe đè lề thói nhe, dáng người đâmi thay, ăn mặc kệ tùy ý, thói quen cũng tang nên bình đền hơn, ngày ngày chờ đợi coi con cháu tang bay. Khi chúng bay sẽ vui vẻ tới của biến thành giương dài. Nhắc các con đi sớm kẻo trễ, trong suốt lòng lại là muôn phần bịn rịn.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Vì cược sống, bầm học đặt cách hà tiện. Vì cược sống, bầm học đặt cách sống bình đền. Vì cược sống, bầm chết đi que xuân. Vì cược sống, bầm hiểu đặt thói thế hệ. Thực ra, vì chúng ta, bầm mới bắt đầu cược sống đâm hoạt này.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Hiện tại, chúng ta to lên, còn bầm già đi.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Tới giai đoạn này, các vấn đề đâm lý, tâm lý đâm nấp bay phía bầm.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Trong lúc bầm cô một nhất, có nếu bạn đã chừng trưởngm thấy bầm làm buồn phiền bạn?Lúc bầm quan liêu tâm bạn, có nếu bạn đã chừng hét to biểu bầm căn cứ mặc kệ mặc kệ bạn đi?

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Sinh nhật lằng năm, lúc bạn vui vẻ liên hoan cùng bè bạn, có bao bây giờ bạn nhai tới ngày này của bao năm bay trước bầm đã nếu chịu khổ thân ra sao đặt bạn đặt ra thế hệ? Lúc bạn vui vẻ nhất, chết mát nhất, có bao bây giờ bạn chừng xoay đầu nhìn lại, có bao bây giờ bạn phát bây giờ ra có một người luôn lặng im ở bên bạn?

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Khi bạn tâm trạng bạn không đặt, đứa ở bên ven bạn là bầm. Khi bạn làm sai việc gì, người đứng lên ngăn gió mưa, giúp bạn chữa sai là bầm. Khi chúng ta bị xót thương tổn, vòng tay bầm là ngăng tránh gió bình yên nhất dành cho chúng ta. Khi chúng ta gặp vấn đề trong suốt học tnấp, công việc, bầm luôn là người lắng nhai đặt nhất của chúng ta. Đứng trước bầm, chúng ta có trạng thái đấu làm những đứa trẻ vô tri, đặt làm một con người chân thiệt nhất.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Khi bạn làm bầm tức giận, khi bạn nói bầm không yêu bạn, khi bạn nói bầm không hiểu bạn, khi bạn khóc nghĩ rằng bầm không xót thương, khi bạn làm xót thương tổn bầm, có bao bây giờ bạn nghĩ tới bạn đã cho bầm đặt cái gì, bạn đã báo đáp đặt bầm của gì, bạn đã bao bây giờ xót thương bầm chửa, bạn đã bao bây giờ thử hiểu bầm chửa?

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Vì chúng ta, bầm sẵn sàng hi đâm trưởng cược thế mình. Xin chẳng chỉ biết đòi hỏi một chiều, hãy quan liêu tâm, yêu xót thương bầm nữa.

Bộ chiếm: Có một ngày, bầm của chúng ta sẽ chậm rãi già đi

Dù cược sống bạn dò rộn tới chừng nào, cũng xin bạn hãy dành một chút, dù chỉ một chút thôi thì kì đặt ở bên bầm.

(Theo Kênh 14)

Bộ tranh: Có một ngày, mẹ của chúng ta sẽ chậm rãi già đi Rating: 4.5 Diposkan Oleh: small duck

0 nhận xét:

Đăng nhận xét